Archive for the ‘hebrew’ Category

(Subtitle: Thoughts outof the frame)
מחשבות מחוצלתמונה

Double exposure is not just photography-related.
This time – commuters in motion (or is it me?)
(and due to a special request – a double language full-of-text issue)

חשיפה ארוכה או כפולה היא לא רק רעש או כלי צילום
(?והפעם – נוסעים/נושאים בתנועה (או שמא זה אני

…לאפרת

Three and two are one
When does one (say – me) decide the subject deserves to be re-shot?
we move in time and space all the time, is it just the fact you note it that makes you re-draw?
,מתי מגיעה ההחלטה שהתנוחה או המצב השתנו עד כדי צורך בהתייחסות 
?בתחילת רישום חדש
.הרי המצב – או אני – זזים כל הזמן, וגם צילום, רגיל ככל שיהיה, מקפיא פלח זמן
non reader
three books
OK, I know the answers (or at least have one…), when the pose changes, I re-draw, and when it changes back, I go back to the previous one… 
טוב, בסדר, אני יודע את התשובה (או לפחות יש לי אחת…)  – כאשר התנוחה משתנה, אני רושם רישום חדש,
אבל שומר על האפשרות לחזור לקודם אם התנוחה חוזרת

תשומת הלב שלי והיכולת להגמיש את המציאות כך שתתאים לרישום
 מגדירים האם התנאים השתנו עד כדי הפסקת הקיים ותחילת רישום מציאות חדשה
Two sitting before one
And, in fact, It is a matter of decision, since even if there was no movement, the object would have been drawn differently every time.
.ובעצם, ההחלטה גמישה, שכן גם אם האובייקט יכל לא לזוז, הוא יירשם אחרת בכל פעם
hair covered and my stop arrived
And time poses its limits as well, will they exit at the next stop? is my stop approaching?
On the other hand, I prefer not to draw top down, 
not to define priorities just to win the race
והזמן, גם הוא חלק מהמשוואה,
 ,חלקו לא ידוע, האובייקט רשאי לזוז, לרדת בתחנה
.וחלקו בשליטתי, התחנה שבה אני אמור לרדת
מצד שני – מעדיף לא לרשום מבחוץ פנימה 
לא להזדקק להגדרת עיקר מול טפל רק כדי להספיק במירוץ מולו
two daily papers
When drawing, I mainly look at the subject
so sometimes one line works against the previous take, 
and sometimes it blends with it seamlessly.
,בזמן הרישום, אני מסתכל בעיקר בנושא 
ולעתים קו ברישום אחד מתנגש בקודם או מתמזג בו לחלוטין.
three reading one
A big question is the definition of done.
A question which can be diminished only if the face value of the drawing is zero at all stages.
ובין כל אלה ניצבת השאלה מתי לסיים, שאלה שלא מציקה רק אם הציור חסר ערך בכל שלב שהוא
Till nextime.
להתראות
Advertisements

Book ends

Posted: July 26, 2011 in 1998, candle, flowers, hebrew, radiohead, yarkon
Today, while cleaning the drawers, I ran by a time capsule from the last century… 
1998 to be exact.

(and a technical reminder – you can click on a drawing to zoom)Last day of the vacation, tomorrow is back to work after two weeks of vacation.
Rinat’s asleep, I gotta get out.
Waking her up gently to tell her I’m gone, taking the sketchbook – I didn’t draw during the whole vacation, though this is the therapy I planned.
On the exit from Ayalon there is a corner of the Yarkon that always looks appealing. 
Lots of people in different stages of BBQ, draw them? maybe something in a Biderman style? 
I take a chair from the car, it is already twilight-time and a eucalyptus is hard to draw, where do I find a starting point? 
Also, I am so rusty, and a pen drawing requires so many lines…
Two birds landed on the trees in the background, I draw them a second before going back home.
Tomorrow is a working day.Didn’t draw in a long while, and the candle, it isn’t clear how it is built, with a dent around. 
And Rinat is saying – how will you deal with it? so I try. 
So many layers of darkness, and I have no shading experience, it all becomes too dark, and all of it is just so I catch a glimpse of a lighter shade at the candle’s corners. and again the question – what do I do with the background?
At my last birthday, two weeks ago it was? – Rinat surprised me with a house full of candles, and all the walls shook in the candle lights.


All I wanted is to draw the chain, but things continue. this is part of the chain that holds our bed, People think – Chain in the bed, who knows what they do with it. and I think – where is the stitch between a drawing and a word, for instance – why do I guard the borders of the lines I drew, and why not draw over them, ignore them, intertwine in them, and what is the meaning of it?
Not that I think of ‘art stuff’ – but I wonder where are the limits of the symbol – a drawing is still a symbol, though an abstract one.
And all of this before I turn off the light and go to sleep.A Raymond Carver book
A  broken tooth – but the mouth is closed.
Rinat listens to the radio.
23/3/98Flowers on the table
23/3/98
I bought flowers that look like a bush